Ny karama sy famille foana sacrer-na isakin’ny te hanao projet! Aok’izay!!

Ny karama sy famille foana sacrer-na isakin’ny te hanao projet! Aok’izay!!

avril 26, 2020 0 Par angelo.r

Noho ny hamafin’ny fiainana de tsy maharaka intsony ny karama isam-bolana ka te hitady vadin’asa mba ahafahana mandoa an’ireo depense isam-bolana: hofantrano, jiro, sakafo, ecolage mpianatra sns. Ao ihany koa pression amin’ny orin’asa na koa tsy mba misy promotion na prime mihitsy de alaim-panahy hiala amin’ny orin’asa ny sasany, de hoaiza nefa? Ka eo no mahatonga ny sasany mba te hampiasa vola, hanagana orin’asa hoan’ny tenany. Ny raharaha be amin’io fanangana orin’asa à part io de mila investissement hany ka ny ankamaroan’olona ny karama no ampiasaina. Dikan’izay mihena ny vola miditra an-trano de mijaly ny vady aman-janaka. Mba hialana amin’izay no hifampizarako aminareo ny experience niainako mba ahafahana manatateraka ny projet nefa tsy mijaly ny ankohonana.

Tantarao hoe!

Izaho ihany koa dia anisany nanao anzany taloha, mba te hanangana orin’asa hoan’ny tena de ny karama kely azo tary no nividiana Herbergement web sy nanamboarana site web sns. Ny nikarakarana Statu juridique sns…De tena nsacre tokou. Ny tena koa nefa tsy maintsy mbola mandoa vola hianarana mba hanitarana ny fahaizana. De tena nijabaka tokoa zah. Ny olana anefa efa nisy vola narotsaka any de tsy te hiverin-dalana mihitsy fa manjary perte fotsiny ny vola nampiasana. De inona fa de tohizana ny lalana de msacre foana foana. De teo no nahatsapako fa ny strategie kay tsy ampy tamiko. Ka raha mba nahafantatra mialoha an’izay strategie izay aho de tsy nijabaka ka izay no antony hifampizarako azy aminareo raha mbola tsy nijabaka de tsy hijabaka mitsy enao. Raha efa nijabaka de FINI LE MIJABAKA. Ka reto ambany ireto izany

VHF (Vola, Hery, Fotoana): ireo no ilaina

1) Vola:

Io projet anao io tsy fantatra hoe raovina vao hisy retour sur investissement, dia ny vola tokony ahafahanao mcouvrir besoin ankohonanao no sacrerna foana. De mandra-pahoviana io famille kely nao io no hiafy? Na koa mandra-parahoviana ianao hiafy foana nefa ny projet mbola tsy mdecolle foana? Ny fika tena mety de manaova economie isam-bolana. Rehefa tapitra miala daholo ny depense de ny ambiny hakao ampirimina hoan’ny orin’asanao. Amin’izay raha sanatria tsy nahomby ka lany vola de tsy misy fiantraikany amin’ny fianakavianao. Fa raha vola tokony hividiananao vary 50 kg no nalefanao any de misotro rano mafana ny hiafaranareo. Ka noho izay dieny zao raha manana eritreritra hanangana orin’asa. De manaova economie, de ahenao reny ahitraitra reny : revy, shopping sns

2) Hery:

Ilana fikirizana ny manangana orin’asa ka noho izany de izay hery izay mihitsy no ilaina. Tokony indroa ny hery laninao any amin’ny orin’asa no ampiasainao amin’ny anao io de lasa io. Ianao any anie mandany hery amin’ny zay orin’asa tsy holavain’ny taranakao akory. Tsy aleo msacre ny an’ny tena?

3) Fotoana:

Apres ny vola de fotoana ny fialantsiny ny kamo. Zah efa miasa 8 ora isan’andro na mihoatra dia ny mirava mikarakara tokan-trano.

Mila jerenao hoe, raha 8 ora aho no miasa hoan’ny orin’asa dia inona no andanianao ny 16 ora ambiny? Ajanony kely ny serie sy ny vaovao an-tsary de ny fotoana amin’ireny no hiasana hoan’ny tena. Raha tena tsy mety mitsy de amidio ny Télé de @ zay tsy mijery intsony.

Raha fintinina ny tiana ambara dia mila manao economie vola, hery sy fotoana ahafahana manatanteraka ny projet de amin’izay ny orin’asa tafatsangana, ny ankohonana miaina normal, natural 🙂