Monde de business = Monde de requin

Monde de business = Monde de requin

avril 26, 2020 0 Par angelo.r
Anomboantsika azy androany dia vakio anie ity soratra masina ambany ito izay nalaina tao amin’ny  Bokin’ny Siràka Toko 13, and 1 à 7: ny mitovy aminao iarahana:
Izay mikasika godorao madity dia ho voalotony, ary izay mifanerasera amin’ny mpiavonavona, dia hanahaka azy. Aza mametraka enta-mavesatra eo an-tsorokao; ary aza mikambana amin’ny olona mahery sy manankarena noho ianao. Fikambanana inona no azon’ny vilany tany sy ny vilany vy atao? Raha mandona ny vilany vy ny vilany tany, dia ho montsana. Ny manankarena no manao ny tsy rariny sady mandrahorahona; fa ny mahantra iharan’ny tsy rariny no voatery miala tsiny. Raha ahitan’ny mpanakarena tombontsoa ianao, dia hampisainy; ary raha voan’ny  fahasahiranana kosa ianao, dia hilaozany. Raha mbola manan-katao ianao, dia hiara-mitoetra aminao izy, ary hoendahany ny anananao ka tsy hahoany akory izany.

Misy ilany anao va? Hanangoly anao izy, hitsikitsiky aminao, hampanantena anao, hanao teny mamy aminao ary hilaza hoe: « inona no zavatra azoko atao ho anao? ». Hataony menatra ianao amin’ny fihinanambe anasany anao, mandra-pambotriny anao mamaly an’izany indroa na intelo; ary amin’ny farany, dia hihomehezany ianao; avy eo, raha mahita anao izy dia hihataka aminao sady hihifikifi-doha noho ny aminao. 

Io resaka intêret io

Tsy ny mpanakarena irery ihany no manao an’io fa na dia olon-tsotra aza fa raha misy intérêt-ny aminao dia hiara-hiasa aminao aho. Ao misy tonga dia mibaribary be ny intérêt-ny. Izany hoe tsy ahiny no manafin’azy. Vao tamin’ny juin teo mihitsy nisy olona nanao anzay tamiko fa mody odiko fanina hoe tsy koboko le izy. Fa rehefa misy ny otran’izay dia mila jerenao ihany koa ny intérêt iarahanao aminy fa raha vao tsisy izay dia ajanony fa ataony sary tsy fantatra ianao une fois azony ny tedaviny.

Expérience efa niaianana ihany koa ny proposer hoe omeko bureau milay be ianao sady atao directeur technique sns. Satria misy intérêt-ny be aminao ao dia tambazany, na koa oe io misy vam azonao ampiasaina hatramin’ny hoe andeha hanao voyage d’affaire any paris itsika na koa Etats-Unis.

Inona no solution ?

Vahaolana: Rehefa misy olona sendra m-proposer izay aminao dia jereo aloha mba inona koa ny intérêt-nao aminy. Dia mba tsy aha dependant anao aminy dia mila mijery plan B foana. Fa ny olona mitady intérêt otrzay rehefa mahatsapa fa ilainao izy dia manomboka mampifila. Manao rendez-vous nareo de au moment farany mody miteny tsy afaka tampoka izy na koa hoe: « afaka miandry 10 mn vetivety ve i-passer appel kely ah? ». Fomba anehoany aminao iny fa izy no manana pouvoir fa ianao mbola ambaininy.
Aleo kokoa ny olona tonga dia miteny hoe zao ny intérêt iarahako miasa aminao noho ny hoe te honamanao ah, sns. Reny no tena manindron’antsy tampoka. Donc il faut toujours mailo Fa ray anatin’ny jato manodidina anao ireo no tena namanao, no tena manampy anao amin’ny toro-hevitra sns. Fa ny ambiny dia ny hisesotra sy hanakivy anao fotsiny. Raha ny ahy manokana dia be dia izany manodidin’ahy fa hodiko fanina. Message passé lets zalah sy zavavy.