Leo ny pression ah fa hiasa tena! Tandremo an! Gidraka io an! Vahaolana ho anao PFC

Leo ny pression ah fa hiasa tena! Tandremo an! Gidraka io an! Vahaolana ho anao PFC

avril 26, 2020 0 Par angelo.r

Tandremo! Tandremo! Fa tsy arakin’ny eritreretin-tsika mbola miasa amin’ny orin’asa izany devenir freelance izany ah, ny hiasa hoan’ny tena izany an: « TSY MORA IO ». Tsaroako tsara tamin’izaho mbola niasa tamin’ny orin’asa, mahita an’ireny internet ireny maneho ny tsiron’ny miasa hoan’ny tena dia hoe andeha mba hanao ohatran’ireny koa aho fa ohatran’ny milamina be zalah izany fa tsy ohatran’ny ahy miasa 8h par jour ity. Kinanjo, kay zalah ireny kay mandainga. Ny la vie est belle ihany no asehony fa tsy le hoe tena fiainana freelance. Efa itako any hoany koa zao misy gasy mivarotra rivotra ohatran’izany. Te ahazo vola amin’ny coaching freel ngamba de ny lafin-tsaran’ny en tant que freel no aseho fa le ady mafy atrehana ao anatiny afenimpenina.

Ny tombotsoa

Betsaka ny avantages azo citer-na amin’ity freel ity, jereo any amin’ny net any fa bobaka any fa ny anisan’izany dia: afaka miasa amin’izay toerana tianao hiasana ianao, na sady manao vacance aza no miasa mety dol. Karan’izay koa gny fotogna iasanao na manomboka @ 11h ka hatramin’ny 2 ora maraina aza tsisy blem.

Ny incovenient

1) Milay ny freel raha salama vatana tsara fa raha sendra ny marary izay ianao dia hitanao zany ahamafiny izany. Tsy ohatran’ny any amin’ny orin’asa hoe mahazo congé maladie 2 jours dia ny karama mandeha foana. Vao maharitraritra ny tsy fahasalamanao ka tsy afaka miasa dia efa manomboka ihidy ny vava izay.
Raha vao iray fotsiny kil-nao na dia be karama aza dia tonga dia aleo ihany mijanona amin’ny orin’asa fa raha very eo iny na koa sendra tara ny fahatongavan’ny karama dia inona no atao? Ihinagna fasika? Angataka amin’ny tompon-tragno hoe aleo hiandriandry kely ? Mbola averiko hoe tsy mora io. Tsy misy tompon’orin’asa hanome karama anao foana na dia tsy mahay n’inona n’inona aza fa raha vao tsy mamaly ny zavatra tadiavin’ny kil enao dia mampamangy.

Sady patron, no piasa no commercial…

Mila fahaizana manavia manavanana ny freel, fa tsy vitan’ny hoe expert amin’io domaine io ianao dia lasa io. Mila mahay ny resaka negociation sy ny tariny fa bon hoan’izay sahy hirotsaka amin’ilay izy moa dia eny an-dalana eny no manatsara azy. Tsy ahita ny tena izy koa ianao raha tsy mirotsaka.

Ny tsy azo lavina

Na dia miresaka izany rehetra izany aho dia tadidio fa ahitana fafiny ihany koa ny freel, ahitana fahasambarana fa satria ny decision noraisinao iny hoe leo miasa orin’asa aho fa hiasa hoan’ny tenako no tena ahatsapanao fa tsara ny miaina, ahatsapanao fa kay afaka miatrika ady tsara ianao. izany kay no tena tsiron’ny fiaianana fa lany fotoana fotsiny ianao miasa tamin’ny orin’asa an-taonany maro nanampy ny hafa i-realiser ny rêve-ny.

Toro-hevitra hoan’izay sahy: PFC

Araka noresahako tery ambony tery iny hoe efa nijabaka koa aho vao nahita expérience. Manana avantage be ianareo izay mamaky an’ito amin’izao fa satria managna gnaloa tsy minon-drano maloto. Ny fiaignan’ny zanak’olombelona tsy mora mihitsy dia izay no ilana ny PFC:

« Patience Foi et Courage »

N’inona n’inona zavatra ataonao, na projet momban’ny asa izany na projet mahakasika ny fianan’ny mpifankatia izany na koa fanabeazana ny zanaka dia mila an’io hoe Patience, Foi et Courage. Fa izay ihany no ahatafitana amin’ny tanjona.

Izay indray no conseil-ko an’io. Mirary soa

C’est en partageant qu’on pourra tous évoluer