Io zany dia izay vava avoakanao ihany no tanteraka aminao

Io zany dia izay vava avoakanao ihany no tanteraka aminao

avril 28, 2020 0 Par angelo.r

Akory aby arivariva.

Fantatrao ve fa mpaminany ianao io ? Oui mpaminany dôl tsika rehetra io fa fotsiny samy manana ny zavatra aminaniany. Ao ny mamimany tsara dia anao ny mamimany ratsy, maminany ireny zavatra tsy tiany hotanteraka aminy ireny toy ny :

– Izahay moa mahantra kouu

– Blem eto tsy voavaha dia efa miditra indray ny blem hafa

– Raha zaho aloha dia efa taizan’aretina hatramin’izay
– Mafy mitsy itsy fitadiavana asa ity

-sns

Isan’andro itsika dia ny zavatra tsy irin-tsika io foana no mivoaka ny vava. Koa aiza moa raha tsy mipetraka eo foana io blem io. Na conscient itsika na tsy conscient, dia izay zavatra rehetra resahin-tsika matetika io dia ny hiafarahan’io dia hotanteraka amin-tsika ihany. Koa raha maniry ny zavatra tsara ianao, dia zavatra tsara koa no avoaka ny vava.

Raha te hotafa amin’ny fiainana dia izay aloha no anisan’ny zavatra hoatao voalohany indrindra, zavatra tsara no avoaka ny vava dia manaraka hoazy ny ambiny aveo.

 

Faharoa manaraka izay, io vava avoakan’olona aminao, io raha mino an’io ianao dia hotanteraka aminao io. Fa raha tsy mino izay lazain’olona ianao dia tsy hotanteraka io. Raha te hanao projet ohatra anao ka ncritiquer-n’olona dia nino an’iza critique izay dia tsy hotanteraka tokoa izay kasainao fa raha tsy mirahrah zay vavan’olona de ny contraire lazain-dreo no tanteraka aminao. Ka izay mahatsara an’ny hoe refa misy ketrika tianao hoatao de atao mangingina de refa tanteraka izy dia zay vao henon’olona dia zay zakainy agny gny zakainy.

Bref, ianao io dia afaka manova ny fiananao amin’ny alalan’ny vava avoakanao aloha voalohany indrindra. Dia aveo arahina finoana sy fanantenana iny vava navoaka iny dia hoitanao ny vokatra.

Mirary soa antsika